1. HOME
  2. /
  3. Korisne informacije
  4. /
  5. Pravilnik trgovine

Pravilnik trgovine

Pravilnik trgovine TEPIHOMAT.HR

§ 1 Opće informacije

1.1 Trgovinu TEPIHOMAT.HR.Drukarnia Piga.pl Sp. z o. o., upisana u Glavni registar i podatke o privrednoj djelatnosti (CEIDG), koji vodi Ministar nadležan za gospodarstvo. REGON: 243492288 Upisana u Registar poduzetnika Državnog sudskog registra koji vodi Okružni sud trgovački odjel Državnog sudskog registra, pod brojem 0000493662.
Registracijski podaci: Drukarnia Piga Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 68, 43-100 Tychy. NIP: 6462933172

Osoba ovlaštena za zastupanje društva je predsjednik Uprave - Mateusz Gabryś.

1.2. Ovim se pravilima definiraju uvjeti korištenja web stranice. Korisnik web stranice je dužan pročitati sadržaj pravilnika, a kupnjom dokazuje prihvaćanje istog.

1.3. Svi odnosi koji proizlaze iz ugovora između TEPIHOMAT.HR i Kupaca podliježu općim komercijalnim uvjetima. Odstupanja se razmatraju samo u situacijama kada su prethodno pismeno potvrđena između Prodavatelja i Kupca ili su navedena u ovim komercijalnim uvjetima.

1.4. Prilikom narudžbe Kupac se obvezuje dati potpune i istinite osobne podatke. U slučaju davanja neistinitih podataka, kupac odgovara za nastalu tim štetu.

§ 2 Sklapanje ugovora

2.1. Slike i bilo koji drugi proizvodi koje TEPIHOMAT.HR predstavlja na internetu ili drugim medijima nisu komercijalna ponuda u smislu čl.534. Građanskog zakonika, ali samo pozivanje kupca za predstavljanje ponude za kupnju. Ponude za kupnju mogu se dostaviti putem web stranice TEPIHOMAT.HR u obliku on-line obrazaca ili pisanim putem na e-mail adresu.

2.2. Narudžba u internetskoj trgovini jednaka je izražavanju spremnosti za sklapanje kupoprodajnog ugovora pod uvjetima navedenim u ovim Pravilima i narudžbi.

2.3. Prilikom dostavljanja narudžbe Kupac je dužan voditi računa o ukupnoj cijeni narudžbe. Sve cijene na web stranici su bruto cijene i sadrže 23% PDV-a i ne uključuju troškove dostave.

2.4. Prodavatelj zadržava pravo odbiti izvršenje usluge i realizaciju narudžbe ako proizvodi sadrže sadržaj koji je protivan zakonu, moralu ili načelima društvenog suživota. Trgovina također zadržava pravo promjene cijena robe iz ponude, kao i promjene troškova dostave naručenih proizvoda.

§ 3 Plaćanje

3.1. DRUKARNIA PIGA.pl Sp. z o. o. za svaku narudžbu izdaje PDV račun u elektroničkom obliku, sukladno odredbama Zakona o porezu na dobra i usluge od 11. ožujka 2004. (pročišćeni tekst: Dz. U. od 2011. god. Br. 177. st. 1054.) i Uredbe ministra financija od 3. prosinca 2013. o izdavanju računa (Dz. U. od 2013. god. st. 1485). Podaci koji se koriste za PDV fakturu su isti kao podaci koje je Kupac naveo u obrascu za narudžbu prilikom narudžbe u internetskoj trgovini. Podaci naručitelja i podaci za PDV račun mogu se razlikovati. Ove podatke Kupac mora definirati prilikom slanja narudžbe putem internet trgovine. Kupac u skladu sa važećim propisima ima pravo na obraćanje se Drukarnia PIGA.pl Sp. z o.o.,sa sjedištom u gradu Tychy (43-100), ul. Przemysłowa 68, da mu pošalje fakturu izdatu u skladu sa gore navedenim odredbama u papirnatom obliku dostavljanjem takvog zahtjeva na adresu: ksiegowosc@piga.pl ili poštom na adresu: Drukarnia PIGA.pl Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 68, 43-100 Tychy.

3.2. Plaćanje za narudžbe moguće je izvršiti na sljedeći način:
- plaćanje unaprijed bankovnom doznakom preko PayU
- gotovina pri isporuci

3.3. Prodavatelj zadržava pravo prihvatiti ili odbiti neke oblike plaćanja.

§ 4 Isporuka

4.1. Prilikom naručivanja kućne dostave, naručenu robu možete platiti gotovinom pri isporuci ili odabrati drugi način plaćanja:

- tradicionalna bankovna doznaka

- plaćanje preko PayU sustava;

4.2. Smatra se da početak roka realizacije je slanje e-mail poruke s potvrdom da je narudžba primljena za realizaciju. Ovo slijedi nakon dobivanja kompletnih informacija vezanih za narudžbu. Rok se realizacije svaki put navodi na kartici proizvoda prilikom narudžbe. Tome treba dodati od 1-3 radna dana za kurira.

 
§ 5 Jamstvo

5.1. Prodavatelj osigurava Isporuku Robe bez fizičkih i pravnih nedostataka. Prodavatelj odgovara pred Kupcem ako Roba ima fizički ili pravni nedostatak (jamstvo).

5.2. Ako Roba ima nedostatak, Kupac ima pravo:

a) dostaviti izjavu o sniženju cijene ili odustajanju od Ugovora o kupoprodaji, osim ako Prodavatelj odmah i bez pretjeranih neugodnosti Kupcu ne zamijeni Robu sa nedostacima robom bez nedostataka ili ukloni nedostatak.

Ovo ograničenje se ne primjenjuje ako je Roba već zamijenjena ili popravljena od strane Prodavatelja ili Prodavatelj nije ispunio obvezu zamjene Robe robom bez nedostataka ili uklanjanja nedostataka. Kupac može, umjesto uklanjanja nedostatka koje je predložio Prodavatelj, zahtijevati zamjenu Robe robom bez nedostataka ili umjesto zamjene Robe, zahtijevati uklanjanje nedostatka, osim ako je usklađivanje predmeta s ugovorom na način koji je Kupac odabrao nemoguće ili bi zahtijevalo prekomjerne troškove u odnosu na metodu koju je predložio Prodavatelj. Prilikom procjene viška troškova uzimaju se u obzir vrijednost Robe bez nedostataka, vrsta i značaj utvrđenog nedostatka te neugodnosti kojima bi Kupac inače bio izložen zbog drugog rješenja.

b) zahtijevati zamjenu Robe s nedostatkom Robom bez nedostataka ili uklanjanje nedostatka. Prodavatelj je dužan Robu s nedostatkom zamijeniti Robom bez nedostataka ili ukloniti nedostatak u razumnom roku bez pretjeranih neugodnosti za Kupca

Prodavatelj može odbiti udovoljiti zahtjevu Kupca ako je nemoguće uskladiti Robu s nedostacima s Ugovorom o kupoprodaji na način koji odabere Kupac ili bi zahtijevalo prekomjerne troškove u usporedbi s drugim mogućim načinom usklađivanja s Ugovorom o kupoprodaji. Troškove popravka ili zamjene snosi Prodavatelj.

5.3. Kupac koji ostvaruje prava iz jamstva dužan je predmet s nedostatkom dostaviti na adresu Prodavatelja. U slučaju Kupca koji je Potrošač, trošak dostave snosi Prodavatelj.

5.4. Prodavatelj je odgovoran u skladu s jamstvom ako se utvrdi fizički nedostatak u roku od dvije godine od predavanja Robe Kupcu. Zahtjev za uklanjanje nedostatka ili zamjenu Robe robom bez nedostataka istječe nakon godinu dana, ali to razdoblje ne može završiti prije isteka razdoblja navedenog u prvoj rečenici. U tom roku Kupac može odustati od Ugovora o kupoprodaji ili podnijeti izjavu o sniženju cijene zbog nedostatka u Robi. Ako je Kupac zahtijevao zamjenu Robe robom bez nedostataka ili uklanjanje nedostatka, rok za odustajanje od Ugovora o kupoprodaji ili podnošenje izjave o sniženju cijene počinje neučinkovitim istekom roka za zamjenu Robe ili uklanjanje nedostatka.

5.5. Sve reklamacije vezane uz Robu ili provedbu Kupoprodajnog ugovora, Kupac može podnijeti u pisanom obliku ili elektroničkom poštom na adresu Prodavatelja.

5.6. Prodavatelj će u roku od 14 dana od dana podnošenja zahtjeva s reklamacijom odgovoriti na reklamaciju Robe ili reklamaciju vezanu za realizaciju Ugovora o kupoprodaji koju je prijavio Kupac.

5.7. Kupac može ponijeti reklamaciju Prodavatelju u vezi s korištenjem besplatnih usluga koje Prodavatelj pruža elektroničkim putem. Reklamacija se može podnijeti u elektroničkom obliku i poslati na adresu info@TEPIHOMAT.HR. U reklamaciju Kupac treba uključiti opis nastalog problema. Prodavatelj će bez odgode, najkasnije u roku od 14 dana, razmotriti reklamaciju i dostaviti Kupcu odgovor.

5.8  Prodavatelj omogućuje Kupcu koji je Potrošač da koristi izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova. Ovlašteni subjekt nadležan za Prodavatelja je Pokrajinski inspektorat trgovinske inspekcije [Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej] u Katowicama. ul. Brata Alberta 4. 40-951 Katowice. skrytka pocztowa nr 178. sekretariat tel.: (32) 35 68 100.

§ 6 Ograničenje odgovornosti

6.1. Prodavatelj nije odgovoran za nedostatak stalnog pristupa Internet trgovini i brzinu rada sustava, ni tehničke i elektroničke greške nastale tijekom procesa naručivanja, ako su uzrok njihovog nastanka čimbenici izvan kontrole trgovine.

§ 7 Pravo na odustajanje od uvjeta ugovora

Pravo na odustajanje od uvjeta ugovora

§ 8 Reklamacije

8.1. Prodavatelj daje jamstvo od 12 mjeseci za ponuđene proizvode. Ovaj rok vrijedi od datuma isporuke proizvoda Kupcu.

8.2. Prodavatelj daje upute za montažu proizvoda. Nepoštivanje njegovih smjernica isključuje mogućnost reklamiranja proizvoda.

8.3. Kupac treba odmah nakon utvrđivanja neusklađenosti usluge s ugovorom podnijeti pisanu reklamaciju na sljedeću e-mail adresu: info@tepihomat.hr.

8.4. Osnova reklamacije ne može biti neznatno odstupanje isporučenog proizvoda od onog ponuđenog na web stranici. Neznatnim odstupanjem smatraju se male razlike u boji, male razlike u formatu, vrsti i kvaliteti podloge. Ova su odstupanja neizbježna u proizvodnom procesu, dok razlike u boji mogu proizaći iz postavki korisničkog monitora. Reklamaciji ne podliježe ni način podjele materijala, ako Kupac prilikom narudžbe nije sugerirao neuobičajenu podjelu.

8.5. Prodavatelj je dužan razmotriti reklamaciju u roku od 14 dana od podnošenja iste.

8.6. Ako se utvrdi da isporučena roba nije u skladu s ugovorom, odnosno da ima nedostatak koji umanjuje njezinu vrijednost ili uporabnost, ili je roba isporučena u nepotpunom stanju, kupac ima pravo zahtijevati da se proizvod uskladi sa ugovorenim stanjem putem besplatnog popravka, zamjenom proizvoda novim ili kad nije to moguće - povrat sredstava uplaćenih za narudžbu.

8.7. Prodavatelj ima pravo od kupca zahtijevati povrat robe s nedostatkom.

8.8. Reklamaciji podliježu jedino robe u stanju u kakvom su i isporučene. Ukoliko se nakon ljepljenja fototapete uoče tehnički nedostaci, reklamacija se ne uvažava.

8.9. Štete nastale pogrešnim ili nesukladnim s ugovorom radnjama nisu osnova za podnošenje reklamacije.


§ 9 Završne odredbe

9.1. U pitanjima koja nisu obuhvaćena ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Građanskog zakonika ili drugi pravni propisi koji se odnose na funkcioniranje web stranica i internetskih trgovina.

9.2. TEPIHOMAT.HR zadržava pravo na uvođenje izmjena u ova Pravila.

9.3. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.